Åhlén-stiftelsen
Hem Bakgrund Ansökningsregler Anvisningar för anslagssökande

Åhlén-stiftelsen delar ut bidrag varje år. Ansökningar tas emot från 1 juli. Sista ansökningsdag är den 15 september. Beslut om anslagsfördelning fattas av stiftelsens styrelse under november månad och besked lämnas till de sökande före årsskiftet.

Från den 1 december men senast den 31 januari kan ansökningar om bidrag till sommarläger, företrädesvis sådana med handikappade deltagare, inges. Dessa ansökningar behandlas under mars månad och besked lämnas före 1 maj.

Se vidare Anvisningar för anslagssökande.

Åhlén-stiftelsen
Box 55539, 102 04 Stockholm
Telefon: 070-2428600
E-post: ahlenstiftelsen@telia.com
Stiftelsens sekreterare: Marit Åhlén

Sidhuvud

 © Copyright Åhlén-stiftelsen 2012-08-29